Þrýstingur vex

 1952

Myndin er frá ábúendum á Iðu og tekin 1957 þegar vinna er hafin við lokaáfangann: að koma strengjunum á sinn stað og brúargólfinu. Fyrri stöpullinn, sá vestari/syðri (Iðumegin) var steyptur upp 1953 en sá austari/nyrðri (Laugarásmegin) 1955. á myndinni má sjá búðir brúarvinnumanna ef grannt er skoðað, vinstra megin við vestari stöpulinn. Handan stöplanna blasir síðan við barnaheimili Rauða krossins.

Þó svo skylmingarnar á síðum dagblaðanna hafi líklegast verið óheppilegar og mögulega til þess fallnar að fresta brúarsmíðinni, urðu þær þó ekki til að stöðva málið og í maí samþykkti sýslufundur eftirfarandi ályktun og sem birtist í Alþýðublaðinu 10. maí, 1952:

Einnig var samþykkt áskorun á Vegamálastjóra að  fram verði haldið tafarlausri byggingu brúar á Hvítá við Iðu.

Í fréttinni sagði ennfremur:

Bygging brúar hjá Iðu, var að einhverju leyti hafin á síðastliðnu hausti, en þótti nú nokkur vafi á, að því verki yrði haldið áfram.

Framkvæmdir við brúna lágu alveg niðri árið 1952, hverju svo sem um var að kenna. Nærtækast er að ætla að talsverð átök hafi átt sér stað um málið þó ekki hafi ég fundið þeim stað.

1953

1953 var kosningaár og eins og þekkt er, fer oft að komast hreyfing á mál í aðdraganda kosninga.  Frá 1950 hafði ríkisstjórn Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks setið við völd undir forsæti Steingríms Steinþórssonar.

Í Tímanum þann 25. janúar, 1953 birtist frétt undir fyrirsögninni: Brú á Hvítá aðkallandi nauðsyn.  Í fréttinni sagði að líkur væru taldar á að haldið yrði áfram með verkið þá um sumarið. Jafnframt að reiknað væri með að verkið tæki tvö til þrjú ár, enda um eina af mestu brúm landsins að ræða.

Í mars var fjallað um brúna í Alþýðublaðinu undir fyrirsögninni: Byrjað á Hvítárbrúnni hjá Iðu 1951, en ekkert gert síðan.  Í fréttinni sagði síðan:

Heyrst hefur að  eitthvað eigi að vinna í brúargerðinni í vor, að minnsta kosti fyrir kosningarnar, en vafalaust verður það  fyrst og fremst til málamynda.

Sumarið 1953 var vestari/syðri stöpullinn reistur, sem sagt sá sem stendur á Iðuhamri.

Í september tók síðan við ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks undir forsæti Ólafs Thors. 

1954

Ekkert var unnið við Iðubrúna 1954, vegna verkfalls verkfræðinga, að sagt var, en nú var hún komin fremst í forgangsröðina ásamt brú yfir Skjálfandafljót.

Í mars segir svo um brúna í fréttum frá Alþingi í Mbl.:

Liggur næst fyrir að ljúka brúnum á Hvítá hjá Iðu og á Skjálfandafljóti og þarf til þess um 4,1 millj. kr. eða sem næst tveggja ára tekjur brúarsjóðs, eins og þær eru nú.

Sjálfstæðismenn í Árnessýslu skoruðu á Alþingi í desember, þar sem þeir töldu „samgönguleiðirnar ekki vera í sæmilegu lagi“ og tiltóku þar sérstaklega brúna á Hvítá hjá Iðu, sem ekkert hefði verið unnið við í heilt ár.

uppf. 09.2018